ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านหลัก

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ โรงเรียนคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านหลัก ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ศึกษาดูงาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร