สอบ NT ปีการศึกษา 2563

วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้สอบวัดผลระดับชาติ NT ขอให้นักเรียนทุกคนมีสมาธิในการสอบ และนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนศึกษามาใช้ในการวัดผลครั้งนี้ ให้การสอบเป็นไปได้ด้วยดี ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร