ผลการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด

ผลการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด ขอขอบพระคุณไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฝึกซ้อมเป็นอย่างดี และขอบคุณผู้ปกครองที่สนับสนุนนักเรียนให้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ผลของการฝึกตนอย่างหนักทำให้ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 ในนามโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาขอเป็นกำลังแรงใจให้กับโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนของจังหวัดในการแข่งขันรอบต่อไป….

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประกวด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร