ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

วันที่ 20 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านภูมินิยมได้จัดประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน สายงานการสอน ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน., วิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร