แนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้ออกแนะแนวการศึกษาในการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 ที่ศาลาประชาคมบ้านโนนสว่าง และบ้านโคกหอม ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร