รายงานผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร