เวียนเทียนวันมาฆบูชา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้จัด กิจกรรมเวียนเทียน สืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธเนื่องใน วันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร