ฉีดวัคซีน และเจาะเลือดตรวจภาวะโลหิตจาง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้รับความอนุเคราะห์จาก รพสต.ตาแตรว ในการให้บริการฉีดวัคซีน ในระดับชั้น ป.1 และ ป.6 และตรวจภาวะโลหิตจางในระดับชั้น ป.1 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน อนามัย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร