สนุกสนานกับกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นับว่าเป็นกิจกรรมท้ายสุดของกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาที่จะได้ทดสอบความรู้ และทักษะที่ได้ร่ำเรียนมาในกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งปีการศึกษานี้แม้จะมีความติดขัดขัดข้องในเรื่องของสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือภายในโรงเรียนเองทั้งลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ ผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นที่พึ่งพอใจของคณะผู้กำกับและ เหล่าลูกเสือทุกนาย ดังจะเห็นในภาพเหล่านี้ ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร