สัมภาษณ์ 100 ปี มูลนิธิ Connext ED

วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. กลุ่มบริษัททรูสัมภาษณ์ครูและชุมชนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จภายใต้การดูแลและสนับสนุนของทรู เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของ CP ผ่าน Vroom ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน True คั่นหน้า ลิงก์ถาวร