มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ได้กับนักเรียน จำนวน 37 คน ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร ขภน., วิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร