ผอ. มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน จากการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนทุกระดับชั้นที่ได้ผ่านการประเมินห้องเรียนคุณภาพในด้านความรู้ของผู้เรียนหน้าเสาธง หลังจากการนิเทศภายในเครือข่าย ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร