ประเมินโครงงานสุขภาพนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนายินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงงาน ประเมินโครงงานสุขภาพนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง บ้านภูมิรวมใจคัดแยกขยะ ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ สพป.สร.3 และ นักวิชาการสาธารณะสุขจังหวัดสุรินทร์ นอกจากการประเมินโครงงานแล้ว ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับคำแนะนำในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียนให้พร้อมในทุกด้าน ทางโรงเรียนจะนำสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร