ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์โรงเรียน

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้นัดหมายคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์โรงเรียน รวมถึงสมาชิกสหกรณ์ในการตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน ประจำปี 2563

ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร