นิเทศ กำกับ ติดตามการเรียนการสอน เครือข่ายตาตุมจารย์

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภายในเครือข่าย ซึ่งโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้รับการนิเทศฯ ช่วงเช้า ณ เวลา 10.30 – 12.00 น. ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน นิเทศ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร