การประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ผอ.พบเพื่อนครู)

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้จัดประชุมการประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โ่ครงการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 พบเพื่อนครู (ผอ.พบเพื่อนครู) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม

ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประชุม, สพป. สุรินทร์ เขต 3 คั่นหน้า ลิงก์ถาวร