ประชุมผู้ปกกครอง ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้จัดการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้ รวมไปถึงการแจกอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร