ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 และได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนประจำ ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563

ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร