นิเทศภายใน อ่าน เขียน คิดคำนวณ

วันที่ 6 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ นางสำรวย รื่นรมย์ ได้ออกนิเทศการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน นิเทศ, วิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร