รับโต๊ะคอมพิวเตอร์

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 11.20 น. ทางโรงเรียนได้รับโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 ตัว จากโครงการสนับการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ของทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร