ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ผอ.ยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง

วันที่ 23 กันยายน 2563 ท่าน ผอ.ยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ได้รับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน จากคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน

ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน วิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร