วันแม่ 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้จัดให้มีกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณแม่ ทั้งด้านกิจกรรมทางวิชาการ ที่จัดให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถทางด้านการระบายสีภาพ คัดลายมือ เขียนเรื่องจากภาพ และแต่งคำขวัญวันแม่ อีกทั้งยังมีการจัดการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร