พัฒนาโรงเรียนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่ 10

เดี๋ยววันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กองลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร