พ่นยุง ?

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ขอขอบคุณอบต.ตาตุม ที่ได้มาพ่นยุงเพื่อเตรียมการในการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มักจะมาในช่วงฤดูฝน

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน., ร่วมชุมชน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร