ประชุมก่อนเปิดเทอม 1/2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ได้มีการจัดประชุมเตรียมรับมือกับการจัดการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2562 ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก นายชัยยง ใจแม่น นายก อบต.ตาตุมเป็นประธานเปิดพิธี และ นายเอกลักษณ์ ศาลางาม ผอ.รพ.สต.ตาแตรว ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนป้องกัน Covid19 ทางโรงเรียนยังได้มอบเงินค่าชุดนักเรียนให้กับผู้ปกครอง ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน., ประชุม และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร