นิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกล

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนายินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามการเตรียมจัดการการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งทางโรงเรียนของเราได้เตรียมจัดการเรียนการสอนทางไกล 2 รูปแบบได้แก่ On Air และ Online และมีการผสมผสานการเรียนทั้ง 2 รูปแบบในบางช่วงชั้น ทางโรงเรียนได้เตรียมมอบ notebook ให้นักเรียนได้ยืมเรียน ซึ่งถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในช่วงสถานการณ์ covid 19 กำลังระบาดไปทั่วโลก

ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน นิเทศ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร