ทันตกรรม อ. 1 – ป.3

ขอขอบคุณคุณหมอและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสังขะ ที่ได้มาทำทันตกรรมให้กลับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร