ภาพเก่าเล่าใหม่ ยังประทับใจเสมอ ?️

คาดว่าหลายคนคงจะมีภาพประทับใจในวัยเรียน เราจึงได้นำภาพเก่าเล่าใหม่มาให้ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้ย้อนรำลึกความหลัง และให้ศิษย์ใหม่ ณ ปัจจุบันได้รู้รักโรงเรียน ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร