ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 24 ก.พ. 63 คณะศึกษาดูงานภายใต้โครงการของศุภนิมิตได้เข้ามาเยี่ยมชมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร