แข่งสวดมนต์ทํานองสรภัญญะ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนหญิงโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาจำนวน 7 คน ได้ร่วมแข่งขันสวดมนต์ทํานองสรภัญญะ ประเภททีมหญิงล้วน 5 คน ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้พบเจอกับรุ่นพี่จากโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม แม้จะไม่ได้ไปต่อ แต่การร่วมเป็นส่วนหนึ่งการแข่งขันสวดมนต์ก็เป็นภาพความประทับใจที่จะจารึกไว้ในใจของครูและนักเรียนทุกคนเสมอไป ? ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร