เดินขบวนเทศน์มหาชาติ

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ชาวบ้านบ้านภูมินิยมพัฒนาและทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้ร่วมกันจัดขบวนเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ 6 จุลพน

ในการเดินขบวนและสภาพอากาศร้อนอบอ้าวแต่ความศรัทธาในพุทธศาสนา และความสามัคคีกันในหมู่คณะก็ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เสร็จลุล่วงไปด้วยดี ในนามโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ?

ภาพเก็บตก

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ร่วมชุมชน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร