สอบ RT ป.1

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เครือข่ายสังขะ 3 ตาตุม – จารย์ ได้จัดการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ป.1

เรื่องนี้ถูกเขียนใน วิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร