สอบ o-net ปีการศึกษา 62

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นฤกษ์งามยามดีในการสอบ O-net ขอให้นักเรียนชั้น ป.6 ทุกคนมีสมาธิในการทำข้อสอบ และขอให้การสอบนี้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี

เริ่มสอบ
พักสมอง เพิ่มกำลังกาย ให้มีกำลังใจสู้ในสนามสอบ
เรื่องนี้ถูกเขียนใน วิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร