ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 31 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร