พิธีมอบทุนอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ กสศ.

วันที่ 21 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนบ้านภูมิพัฒนาได้จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร