วันครู ปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญของคณะครูทุกท่าน เมื่อให้ทุกท่านได้ระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ เครือข่ายการจัดการศึกษาสังขะ ได้จัดให้มีการจัดงาน “วันครู” มีการทำบุญตักบาตร แข่งกีฬา และกิจกรรมอื่นๆ ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน เครือข่าย และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร