มอบกระปุกออมสิน

การออมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานของอนาคต ฝึกให้คนมีความประหยัดมัธยัสถ์ ดังนั้นจึงต้องเริ่มปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยดีจากเด็ก และเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2563 ธนาคารออมสินเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออมนี้ จึงได้มอบกระปุกออมสินให้กับทางโรงเรียน โดยมี นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา เป็นตัวแทนในการมอบกระปุกออมสินลายน่ารักของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร