การประเมินครูผู้ช่วยและพัฒนาอย่างเข้ม

ครูรัตติยา ทองเทียม ครูประจำชั้นป.1 ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 8

ขอยินดีกับครูรัตติยา ทองเทียม ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และครูวัสริกา สงวนดี ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ที่ได้ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้มครั้งที่ 8

ครูวัสริกา สงวนดี หัวหน้าสายชั้นอนุบาล (ครูประจำชั้นอนุบาล 3) ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 8
ครูพนิตนาฏ แก้วมูล ครูประจำชั้นป.5 ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 7
ครูอินทุอร สนั่นเอื้อ ครูประจำชั้นอนุบาล 1 ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร