เซ่นไหว้ตายาย

วันที่ 23 ธ.ค. 2562 คณะครูและชาวบ้านบ้านภูมินิยมพัฒนาลายเซ่นไหว้ตายายโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาตามประเพณีอีสานใต้ หลังจากที่โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็กปีการศึกษา 2561 ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร