ถ่ายทำรายการ “ครูคลับ”

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้ร่วมมือกับ “ทรูปลูกปัญญา” ถ่ายทำรายการ “ครูคลับ…คลับของครู” ภายใต้กิจกรรมของศูนย์จิตวิทยาการศึกษา CEP

ขึ้นชื่อว่าครูไม่มีแบบสำเร็จการสอน มีเพียงการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม สมวัย สมความถนัด ความสนใจของนักเรียน โดยคำนึงถึงบริบทของสังคม แต่การจะเป็นครูที่ดีให้ควรแก่ความเหมาะสมเหล่านั้น จำเป็นต้องมีแบบอย่าง สร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนครูด้วยกัน ทางทรูปลูกปัญญาเล็งเห็นถึงความสำคัญนั้นจึงได้ผลิตรายการที่รวบรวมเหล่าบรรดาครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูด้วยมาไว้ในรายการ “ครูคลับ…คลับของครู” นำเสนอทุกกลเม็ดเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของวิธีการจัดการเรียนรู้ ความภาคภูมิใจของนักเรียนที่มีต่อครู และอีกมากมาย ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร ขภน. และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร