การแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ป.4-6 ระดับประเทศ

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะครูและนักเรียนที่เข้าแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค (ระดับประเทศ) ณ โรงเรียนสำโรงพลัน จ.ศรีสะเกษ

ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้นำเสนอเป็นลำดับที่ 24 ภายใต้โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่า เครื่องพิทักษ์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร