โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธ.ค. 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

เรื่องนี้ถูกเขียนใน อนามัย และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร