นิเทศห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เครือข่ายสังขะ 3 ได้จัดให้มีการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาขอต้อนรับคณะผู้บริหารทุกท่าน กิจกรรมในครั้งนี้จัดเป็นกิจกรรมที่ช่วยรักษาคุณภาพของห้องเรียนสืบไป

ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร