TDRI เก็บข้อมูล

ต้อนรับคณะวิจัย TDRI

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนายินดีต้อนรับคณะนักวิจัยจากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ (Thailand development research Institute) หรือ TDRI ที่ได้มาเก็บข้อมูลวิจัยการบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน

การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา
การสัมภาษณ์ครู
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ICT talent ประจำโรงเรียน
การแสดงทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
การสอบถามจากบุคคลในชุมชน
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร