ผ้าป่าสามัคคี

ผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 16 ส.ค. 2562 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้จัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สำหรับพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน รวมยอดเงินผ้าป่าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 184,563 บาท

ทั้งนี้ในนามของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ทำให้ผ้าป่าในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอให้ผลบุญผลกุศลที่ทุกท่านได้กระทำมาทั้งปัจจุบันชาติ อดีตชาติ ส่งผลบุญให้ทุกท่าน มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร