ทัศนศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้จัดให้มีการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่ปราสาทเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรีมย์ และสวนสัตว์โคราช

เวลา 4.30 นักเรียนรวมตัวกันที่หอประชุม และขึ้นรถเดินทางออกจากโรงเรียน 5.00 น.ถึงปราสาทเขาพนมรุ้งเวลา 8.00 น.

ในการเที่ยวชมแหล่งอารยธรรมเมืองโบราณได้วิทยกรเป็นผู้แนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของปราสาท วัฒนธรรมและความเชื่อของคนโบราณในสมันนั้น

จากนั้นเวลา 11.00 เดินทางจากปราสาทเขาพนมรุ้งไปยังสวนสัตว์โคราช 13.00 น. เริ่มเที่ยวชมสัตว์ต่างๆที่หาดูได้ยาก เรียกความสนใจจากนักเรียนได้เป็นอย่างดี

เวลา 15.00 น. เข้าชมการแสดงความสามารถของสัตว์ ได้แก่ นาค นกแก้ว แมวน้ำ 3 พ่อลูก เป็นต้น

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร ขภน., วิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร