การเผยแผ่พระธรรมจากพระธรรมทูต

วันที่ 12 ก.ค.62 พระธรรมทูตจากจากวัดโคกไทร ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ได้เมตตาสอนธรรมะให้นักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ในนามของโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้ามา ณ ที่นี้

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร ขภน. และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร