ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากกาญจนบุรี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้ตอนรับคณะครูและบุคลากรทุกท่าน จากกาญจนบุรีในการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนรู้สึกเป็นเกีรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากมูลนิธิศุภนิมิตในการเป็นสถานที่ตอนรับศึกษาดูงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร