วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 ก.ค. ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีกิจกรรมที่เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย ในวันพุธที่ 3 ก.ค. 2562

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร