กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ซึ่งมีกิจกรรมมากมายหลากหลายอาทิเช่น การประกวดวาดภาพระบายสีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันการท่องบทอาขยาน และที่เรียกเสียงฮือฮามาที่สุดคือ

ประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ที่แต่ละชั้นต่างก็งัดไม้เด็ด และเตรียมกลวิธีที่ทำให้กรรมการตัดสินกันไม่ลงทีเดียว

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน, วิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร